Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ προσφέρει υψηλής αξίας διαγνωστικές υπηρεσίες βασισμένη σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για όλα τα ιατρικά πεδία όπου παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Η δομή και η τεχνολογική επάρκεια του εγκατεστημένου εξοπλισμού έχει σαν βασικό στόχο και επιδίωξη την αξιοπιστία του αποτελέσματος και, φυσικά, την ελάττωση ή και εξάλειψη των δυνητικών κινδύνων από την χρησιμοποίηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που απαιτείται σε κάποιες εξετάσεις. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των απαιτούμενων χρόνων εξέτασης έτσι ώστε να προσφερθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση προς το κοινό των εξεταζομένων.

Για την απόκτηση και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού, η Μονάδα μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: SIEMENS, GENERAL ELECTRIC και ROCHE.

Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται και πιστοποιούνται από το Πρωτόκολλο Ποιότητας ISO 9001:2008 και παρακολουθούνται συστηματικά μέσα από την συμμετοχή τους σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο ακτινολογικό εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σύγχρονο ακτινολογικό σύστημα που υποστηρίζεται από ειδικά ψηφιακά συστήματα και παρακολουθήματα έτσι ώστε να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ποιότητας και διακριτικής ικανότητας στην ιατρική εικόνα.

ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Το Σύστημα ορθοπαντομογράφου ψηφιακής απεικόνισης που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό προσφέρει την δυνατότητα πολλαπλών, αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων όπως οι πανοραμικές και οι κεφαλομετρικές λήψεις.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο νέος Μαγνητικός Τομογράφος SIEMENS 1.5 Tesla που είναι εγκατεστημένος στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ είναι εξοπλισμένος με σύστημα TIM με το οποίο επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα εικόνας με πλήρη κάλυψη του ανθρώπινου σώματος και επιπλέον το ειδικό σύστημα 2D PACE Precise Motion ανιχνεύει και διορθώνει τις αναπνευστικές κινήσεις των οργάνων. Εργάζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές διενέργειας των μαγνητικών τομογραφιών και αποδίδει σαφείς και αξιόπιστες εικόνες των ανατομικών περιοχών που εξετάζονται.

Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα διενέργειας όλων των διαγνωστικών Πρωτοκόλλων Μαγνητικών Τομογραφιών προσφέροντας έτσι, σημαντικά εργαλεία διάγνωσης στους θεράποντες ιατρούς.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

O ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο σύστημα Ψηφιακού Μαστογράφου της SIEMENS, εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής της πίεσης ώστε να ασκείται ακριβώς η πίεση που απαιτείται για την βέλτιστη απεικόνιση των μαστών και επίσης εξοπλισμένο με εξειδικευμένο ανιχνευτή FLAT PANEL υπερσύγχρονης τεχνολογίας FFDM χαμηλής δόσεως ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας προσαρμοζόμενο στην δομή και την πυκνότητα των μαστών κάθε εξεταζόμενου προσώπου.

Στο ευαίσθητο πεδίο της υγείας των μαστών, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ βρίσκεται στο πλευρό των εξεταζομένων προσφέροντας διαγνωστική επάρκεια και επιστημονική αξιοπιστία μέσα από το ιατρικό επιτελείο που διαγιγνώσκει τις ιατρικές εικόνες.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ φιλοξενεί σύγχρονα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας όπου μπορούν να διενεργηθούν υπερηχοτομογραφικές μελέτες διαφόρων ανατομικών περιοχών του σώματος καθώς και παρακολούθηση κύησης. Τα συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν επιλεγεί, προσφέρουν την βέλτιστη διαγνωστική δυνατότητα και ταυτόχρονα υψηλή διακριτική ευαισθησία.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Το οστεοπυκνόμετρο που έχει εγκατασταθεί και διενεργεί τα σχετικά Πρωτόκολλα, είναι τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού Οίκου GENERAL ELECTRIC και προσφέρει υψηλή αξιοπιστία επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Τα μέρη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου μας έχουν διασυνδεθεί με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, και έχουν έτσι, δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων.

Με την κεντρικοποιημένη αυτή διαχείριση, επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, ο στόχος της δημιουργίας προσωπικού φακέλου υγείας για κάθε εξεταζόμενο όπου θα μπορεί στο μέλλον να ανατρέξει προκειμένου, αν παραστεί ανάγκη, να ανακτηθούν με ασφάλεια και αξιοπιστία οι ιατρικές εικόνες των εξετάσεών του χωρίς φθορές ή αστοχίες υλικού όπως παρατηρούνταν στο παρελθόν όταν φυλάσσονταν χάρτινες εκτυπώσεις ή φιλμς.

Φυσικά, με το Σύστημα Διαχείρισης και Φύλαξης Ιατρικών Εικόνων, οι εικόνες των εξετάσεων μπορούν να αποστέλλονται στους θεράποντες ιατρούς ή σε θεραπευτήρια, ηλεκτρονικά, τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο Εξωτερικό.

Οι δομές αυτές επιτρέπουν στους συμπολίτες μας να εμπιστεύονται την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ για τις εξετάσεις των ιδίων και των οικογενειών τους.