ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ,

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΝΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ,

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ, M.D

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MSC.- ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. MED.PHYSICIST, MECHANIC OF NTUA