Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, είναι μία σύγχρονη Μονάδα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες με Ποιότητα και Αξιοπιστία όπως άλλωστε φαίνεται από το Διεθνές Πιστοποιητικό Ποιότητας EN ISO 9001:2008 με το οποίο είναι πιστοποιημένη.

Στην Μονάδα μας λειτουργούν διαγνωστικά εργαστήρια και ιατρεία με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, που στελεχώνονται από εξειδικευμένο ιατρικό, επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό και μπορούν να διασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους εξεταζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την πρόληψη στην υγεία των συνεργατών τους μπορούν να δομήσουν τα εργασιακά check up που χρειάζονται σε συνεργασία με την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. Ειδικότερα, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, μπορούν να διενεργήσουν στην Μονάδα μας το σύνολο των εξετάσεων που απαιτούνται για την πιστοποίηση της υγείας των πληρωμάτων τους με ταχύτητα, αξιοπιστία και λογικό κόστος. Επιπλέον, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ συνεργάζεται με ειδικούς ιατρούς, εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους από την Πολιτεία για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων υγείας για τους ναυτικούς.

Μη διστάσετε να πάρετε την ενημέρωση που χρειάζεστε από τα στελέχη μας ώστε να διερευνήσετε τις δυνατότητες που μπορούμε να σας προσφέρουμε και για τις επιλογές που έχετε στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων αναγκών της δικής σας επιχείρησης.

Τα στελέχη του Γραφείου Προσωπικού ή απευθείας ο ιατρός εργασίας μπορούν, σε συνεργασία με τα στελέχη και τους ιατρούς μας, να συνδιαμορφώσουν το απαιτούμενο προφίλ εξετάσεων, που θα καλύψει τις ειδικότερες ανάγκες διάγνωσης για το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.

Γνωρίζοντας όμως ότι οι εργαζόμενοι καθώς και οι οικογένειές τους, μπορεί να έχουν ανάγκη και άλλων διαγνωστικών εξετάσεων πέραν όσων θα διενεργήσουν στο πλαίσιο του εργασιακού check up, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ έχει προβλέψει να προσφέρει ειδική εκπτωτική πολιτική για το σύνολο των εργαζομένων σας και των οικογενειών τους για οποιαδήποτε άλλη εξέταση τυχόν χρειαστούν.

Για τους λόγους αυτούς, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, εμπιστεύονται ήδη την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ για τις ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων τους και απολαμβάνουν ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας και ορθής τιμολόγησης.