πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ είναι μια Μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που διατηρεί υψηλότατα επίπεδα στην παροχή της υπηρεσίας βασιζόμενη στο εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό από ειδικούς ιατρούς και εξαιρετικά κατηρτισμένο παραϊατρικό προσωπικό.

Οι εργασίες των απεικονιστικών εργαστηρίων και των ιατρείων παρακολουθούνται και ελέγχονται από εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο που διασφαλίζει την αξιοπιστία στην εξέταση.

Η καθημερινή διασφάλιση παραγωγής ποιοτικών υπηρεσιών από τις Μονάδες του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της εφαρμογής διεργασιών στα εργαστήριά μας του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008 και της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15189: 2012.

Φυσικά, στην βάση της ιατρικής υπηρεσίας βρίσκονται οι συνεργάτες ιατροί μας που λαμβάνουν συστηματικά ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού στον οποίο επενδύει σταθερά και διαχρονικά η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ προς όφελος των συνανθρώπων μας. Βέβαια, τα μέλη του γραμματειακού και παραϊατρικού προσωπικού μας είναι άτομα που εργάζονται με συνέπεια και επαγγελματισμό προσφέροντας καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στην υπηρεσία των εξεταζόμενων.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο