ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Διαγνωστικά Τμήματα

 1. Μαγνητικής Τομογραφίας
 2. Ακτινολογικό (Ψηφιακή απεικόνιση)
 3. Μαστογραφίας (Ψηφιακή απεικόνιση)
 4. Οστεοπόρωσης
 5. Λιπομέτρησης
 6. Πανοραμικής – Κεφαλομετρικής Οδόντων (Ψηφιακή απεικόνιση)
 7. Υπερηχογραφήματα σώματος
 8. Triplex αρτηριών και φλεβών
 9. Doppler αρτηριών και φλεβών

Καρδιολογικό Tμήμα

 1. Triplex Καρδιάς
 2. Doppler Καρδιάς
 3. Υπερηχογράφημα Καρδιάς M- MODE 2D
 4. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 5. Δοκιμασία Κόπωσης

Τμήμα Νευροφυσιολογίας

 1. Ηλεκτρομυογράφημα
 2. Ηλεκτρονευρογράφημα

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας